ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ РУКОПИСУ СТАТТІ
Статтю в редакцію журналу «Водопостачання та водовідведення» можна направити поштою за адресою 08293, Україна, Київська обл, м. Буча, пров. Максима Ридзанича, 9-а, або електронною поштою на E-mail:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.. Вона повинна відповідати наступним вимогам.
1. Статтю необхідно супроводити листом із вказівкою відомостей про авторів (прізвище, ім'я та по батькові повністю, місце роботи, учений ступінь і посада, службова адреса, номери контактного й службового телефонів); короткою анотацією й ключовими словами.
2. Приймаються до розгляду роздруківки статті, набраної на комп'ютері (шрифт не менш 12 пт із полуторним міжстрочним інтервалом), плюс електронна версія статті на диску (3,5" або CD) або по E-mail.
3. Малюнки, вставлені в текст, мають бути представлені також окремими файлами тих програм у яких вони виконані, фотографії в «jpg». Варто враховувати, що при друку малюнки зменшуються, тому деталі їх не повинні бути дрібними.
Всі креслення виконуються відповідно до діючих стандартів, акуратно й чітко. Графіки повинні бути виконані в координатах в одиницях виміру СИ (обов'язкових). Графіки або криві залежності, якщо їх на малюнку трохи, а також окремі деталі на кресленнях, вузли й лінії на схемах варто позначати цифрами (позиціями) або літерними позначеннями. Скорочення слів не допускається.
Фотознімки із чітким контрастним зображенням і добре проробленими деталями представляються у двох екземплярах, на одному з яких не повинне бути ніяких написів і позицій.
4. Таблиці не повинні бути громіздкими, всі найменування необхідно писати без скорочення слів (за винятком одиниць виміру). Чисельні значення величин у таблицях і в тексті повинні бути в одиницях виміру СИ (обов'язкових).
5. Список літератури приводиться наприкінці статті. Він складається в порядку послідовності посилань у тексті. Посилання на літературу в тексті поміщують у квадратні дужки. У списку вказується:
а) для журнальних статей ( прізвище й ініціали всіх авторів, назва статті, журналу, рік видання, номер журналу (тім);
б) для книг ( прізвище й ініціали всіх авторів, назва книги, видавництва, рік видання;
в) для збірників і триваючих видань ( прізвище й ініціали всіх авторів конкретної статті, її назва, назва збірника або видання, місто, видавництво, рік, випуск;
г) для інших видів видань перераховуються ідентичні бібліографічні дані.
У список літератури не повинні включатися неопубліковані матеріали, матеріали службового користування, а також малорозповсюджені видання й матеріали, видрукувані літографічним або подібним йому способом.
Технічні вимоги до електронної версії статті. Текст статті повинен бути набраний на комп'ютері PC (не Mac) з використанням шрифту з базових шрифтів Windows. Малюнки необхідно виконати у форматах EPS, CDR, TIFF і надати окремими файлами (паралельно необхідно вставити малюнки в текст статті). Сканування графічних малюнків потрібно робити з розширенням 600 dpi, а фотознімків, що представляються в електронному виді ? з розширенням не менш 300 dpi.