Зберегти

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ТА ПОЛОЖЕННЯ РОЗРОБЛЕНИХ В УКРАЇНІ ДЕРЖАВНИХ БУДІВЕЛЬНИХ НОРМ З ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА КАНАЛІЗАЦІЇ

О.І. Оглобля, Заслужений діяч науки і техніки України, д.т.н., професор, В.О. Чванова, Г.С. Чепурна,

ДІ «УкрНДІводоканалпроект»

В Україні розроблені та у 2013 році набувають чинності ДБН «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування» та ДБН «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування». Перші із них поширюються на проектування централізованих і нецентралізованих зовнішніх систем водопостачання населених пунктів, окремих груп і одиночних об’єктів промисловості та інших об’єктів народного господарства, другий - на проектування зовнішніх мереж і споруд водовідведення та очищення господарсько- побутових, виробничих, поверхневих стічних вод населених пунктів, об’єктів промисловості та інших об’єктів народного господарства. З введенням цих ДБН втрачають чинність на території України СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» та СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

 

ВОДООТВЕДЕНИЕ ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Н.И. Зотов, к.т.н., доцент, В.В. Кузина, магистр ГСХ,

Донбасская национальная академия строительства и архитектуры

В статье рассмотрены современное состояние канализационных сетей, насосных станций и комплексов очистки сточных вод городов и посёлков Донецкой области и задачи их поддержания в работоспособном состоянии, обеспечивающем охрану окружающей среды.

 

НОВЕ ТЕХНОЛОГІЧНЕ РІШЕННЯ БІОЛОГІЧНОГО ОЧИЩЕННЯ МІСЬКИН СТОКІВ ВІД СПОЛУК ВУГЛЕЦЮ, АЗОТУ І ФОСФОРУ. ЗМЕНШЕННЯ ОБСЯГІВ ОСАДІВ - ВІДХОДІВ ОЧИЩЕННЯ 

В.І. Кашковський, В.О. Євдокименко, О.М. Євдокименко,

інститут біоорганічної хімії і нафтохімії НАН України

Метою роботи був пошук рішення для подолання можливих великомасштабних негативних на­слідків впливу на навколишнє середовище від скиду недостатньо очищених каналізаційних стоків у водойми країни шляхом створення комплексної біотехнології очищення стічних вод для малих та середніх міст України. Використання сирих осадів, як компенсаційного субстрату у процесах очищення стічної води від сполук азоту і фосфору, і відповідно зменшення обсягів осадів та повернення у навколишнє середовище безпечних продуктів для повторного використання.

 

ПЕРСПЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ УФ ОПРОМІНЕННЯ ДЛЯ ЗНЕЗАРАЖЕННЯ ПИТНОЇ ВОДИ НА ОБ'ЄКТАХ КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОПАРСТВА

С.М. Шаляпін, член-кор. Інженерної Академії України

ТОВ Харківська електротехнічна компанія

 

СРЕДНИЕ ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Ю.А. Панасенко, заместитель генерального директора КРП «ПП ВКХ г. Симферополя»

 

ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОГРАМ ТА ШЛЯХИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА

О.М. Романюк, начальник управління інвестиційної політики та технічного розвитку у сфері централізованого водопостачання та водовідведення Національної комісії, що здійснює державне регулювання в сфері комунальних послуг.

 

ОБРАБОТКА и УТИЛИЗАЦИЯ ОСАДКОВ СТОЧНЫХ ВОД В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Васильев Борис Викторович, ГУП «Водоканал СПб»

Рублевская Ольга Николаевна, Начальник управления канализования филиала «Инженерно-инновационный центр», ГУП «Водоканал СПб»

Леонов Леонид Владимирович, Заместитель начальника управления канализования филиала «Инженерно-инновационный центр», ГУП «Водоканал СПб»

Статья посвящена подходу, применяемому ГУП «Водоканалом СПб» к обработке осадков, образующихся в процессе очистки сточных вод на станциях аэрации города и пригородов в условиях глубокого удаления загрязняющих веществ. Особое внимание уделено схемам газовой очистки выбросов на заводах сжигания, проблеме утилизации образующейся золы и процессам геотубирования на полигонах складирования осадков.

 ПОЛЬСКИЙ  ДОСВІД

Олена Беринда, студентка Ягелонського університету у Кракові, Польща

 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМУ И КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ИНСТИТУТУ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА - 50 ЛЕТ

Н.Д. Лессик, заместитель директора ГП «НИКТИГХ» по науке

Государственное предприятие «Научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт городского хозяйства» (ГП «НИКТИГХ») является головной научно-технической организацией в системе жилищно-коммунального х хозяйства Украины по проблемам очистки природных и сточных вод, ородского электрического транспорта, санитарной очистки городов и стандартизации. Институт активно сотрудничает с различными научными учреждениями, коммунальными предприятиями, фирмами ближнего и дальнего зарубежья и заслуженно является признанным лидером в сфере своей деятельности.

ТЕХНОЛОГІЯ РЕНОВАЦІЇ КАНАЛІЗАЦІЙНИХ КОЛЕКТОРІВ

В.О. Насадюк, начальник технологічного відділу корпорації «Енергоресурс інвест»

 

ЯК «ТОВКТИ ВОДУ В СТУПІ»

Дмитро Чубенко, президент ГО “МАТЕК", заслужений енергетик України

"Право людини на питну воду є фундаментальним для життя та здоров'я. Забезпеченність достатньою та безпечною питною водою — неодмінна умова реалізації усіх прав людини." З документів ООН

 

ВІДБУВСЯ VIII МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ СЕМІНАР «РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЯКІСНЕ ВОДОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ - СТРАТЕГІЧНИЙ НАПРЯМОК РОЗВИТКУ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ»

Марія Корольова, журналіст,

Журнал «Водопостачання та водовідведення»

 

Останній номер

Архів номерів