Журнал "Водопостачання та водовідведення" №1 , 2011

ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ФИЛЬТРАЦИИ В ТЕХНОЛОГИЯХ ПОДГОТОВКИ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

А.Л. Зубко, к. т. н., региональный директор,
НПФ «ЭкоИнвест»

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ОЧИЩЕННЯ ТА КОНДИЦІОНУВАННЯ ВОДИ ТА МОЖЛИВОСТІ ЇХ ВПРОВАДЖЕННЯ В ПРАКТИКУ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

К.Ю. Загороднюк, аспірант кафедри гігієни та екології
С.Т. Омельчук, декан медичного факультету №4, завідувач кафедри гігієни харчування,
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

О ВНЕДРЕНИИ ГИПОХЛОРИТА НАТРИЯ ДЛЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ НА ХЛОРАТОРНЫХ ВНС «ГЛАВНАЯ» Г. ОДЕССЫ

В.И. Гольцов, главный технолог,
А.А. Полищук, к. х. н., начальник ЦХБЛ,
ООО «Инфокс», филиал «Инфоксводоканал»

В статье рассмотрены причины выбора, перехода, опыт и некоторые проблемы использования
гипохлорита натрия для обеззараживания питьевой воды.
Ключевые слова: безопасность водоснабжения, качество, обеззараживание.

ПРОБЛЕМА ХЛОРОРГАНІЧНИХ СПОЛУК В ПИТНІЙ ВОДІ УКРАЇНИ ТА МОЖЛИВІ ШЛЯХИ ЇЇ ВИРІШЕННЯ

Ю.В. Загороднюк,
голова правління громадської організації «Фонд розвитку водоочисних технологій»
С.Т. Омельчук, 
ан медичного факультету № 4, завідувач кафедри гігієни харчування Національного медичного
університету імені О.О. Богомольця
А.О. Орлов,
голова Наглядової ради громадської організації «Фонд розвитку водоочисних технологій»
К.Ю. Загороднюк,
пірант кафедри гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЩОДО ДОСЯГНЕННЯ НОРМАТИВНОЇ ЯКОСТІ ПИТНОЇ ВОДИ ЗА ВИМОГАМИ ДСАНПІН 2.2.4-171-10 В УМОВАХ ДІЮЧИХ В УКРАЇНІ ВОДОПРОВІДНИХ СПОРУД ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ПИТНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ

Башинський Л.Й., директор КП «Житомирводоканал»
Жуков І.І., заступник головного інженера КП «Вода Донбасу»
Нікулін М.І., генеральний директор КП «Облводоканал» Запорізької обласної ради

ДЕЯКІ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ДСАНПІН 2.2.171-10 «ГІГІЄНІЧНІ ВИМОГИ ДО ВОДИ ПИТНОЇ, ПРИЗНАЧЕНОЇ ДЛЯ СПОЖИВАННЯ ЛЮДИНОЮ» В ПРАКТИЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ВИРОБНИКІВ ПИТНОЇ ВОДИ

Крицька Євгенія Миколаївна, начальник науково!технічного відділу з стандартизації ДП “Укрметртестстандарт”

ПРОЕКТ СВІТОВОГО БАНКУ В ЧЕРНІГОВІ

Останніми роками В Україні реалізовано чимало проектів Світового банку. Ці проекти суттєво
посприяли розвитку інфраструктури великих та малих міст України. Один з наймасштабніших
проектів минулого року реалізовано в Чернігові. Ми хочемо розповісти вам про цей надзвичайно цікавий проект, до участі у якому долучилася компанія «ВІЛО Україна». А розповісти є про що.
Наприклад, про небачені в Україні терміни виконання робіт завдяки новим технологіям. Про економію електроенергії, яка була відчутна ще на етапі часткової реконструкції свердловин!

КОМПАНИЯ «ПЛАНЕТА ПЛАСТИК»

Компания «Планета Пластик» – украинский производитель с многообещающим будущим. Лидер на украинском рынке тепличных пленок, производитель полиэтиленовых труб,геомембран, пленок различного назначения. Кризис активизировал креативность технологов компании и помог вывести на рынок новые продукты.

КРУГОВОРОТ ВОДЫ В ЖКХ

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОБЛВОДОКАНАЛ» ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ СЕМІНАР «РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЯКІСНЕ ВОДОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ – СТРАТЕГІЧНИЙ НАПРЯМОК  РОЗВИТКУ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА В УКРАЇНІ»

ПОЧАТОК СПІВПРАЦІ МІЖ УКРАЇНСЬКОЮ ТА НІМЕЦЬКОЮ ВОДНИМИ АСОЦІАЦІЯМИ «УКРВОДОКАНАЛЕКОЛОГІЯ»
ТА «НІМЕЦЬКЕ ВОДНЕ ПАРТНЕРСТВО» (GWP)

КОНЦЕРН КСБ – ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В УКРАИНЕ

Беседа с представителем концерна КСБ Марком Ульмшнайдером, специально для журнала «Водоснабжение и водоотведение»

МОДЕЛЬ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ В СЕРЕДНЬОМУ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ
НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

О.П. Ключевська, директор навчальновиховного комплексу № 34, м. Дніпродзержинськ

КАЛЕНДАР ЗНАМЕННИХ ДАТ НА 2011 РІК В ГАЛУЗІ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ

Укладач В. Кобзар,
м. Київ

Останній номер

Архів номерів