Журнал "Водопостачання та водовідведення" №6 , 2010

 • КІОТСЬКИЙ ПРОТОКОЛ. ЧИ Є З НЬОГО ВИГОДА УКРАЇНІ? 
  За матеріалами інтернет видань

  Щороку середньорічна температура в Україні підвищується на 0,5–0,6 °С. Про це йдеться у П’ятому національному повідомленні України про питання зміни клімату від 2009 р. Потепління може призвести до того, що Дніпро потече у зворотний бік і стане солоним, кажуть експерти.

 • ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ АУДИТ ПРЕДПРИЯТИЙ ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВА – ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ЭТАП ПЕРЕВОДА ИХ НА ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ ПУТЬ РАЗВИТИЯ
  С.Н. Покалицын, к. т. н., А.А. Панас, 
  ООО КМТЭнергия, г. Харьков

 • ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ И ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
  ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

  Е.Г. Вербато, к. т. н, О.П. Декина,
  НПЦ «Эколас»

 • ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКІСНОЮ ВОДОЮ НА ДОСВІДІ РОБОТИ КП «МІСЬКВОДОКАНАЛ» М. СУМИ
  В.О. Гнаповський, 
  заступник директора з енергозбереження і розвитку 
  КП «Міськводоканал» Сумської міської ради

 • БЕНЧМАРКІНГ У СЕРБІЇ: ВИКОРИСТОВУЮЧИ АНАЛІЗ ЧИСЛЕННИХ КРИТЕРІЇВ ТА РОБОЧИХ ІНДИКАТОРІВ НА ПРИКЛАДІ БЕЛГРАДСЬКОЇ СТАНЦІЇ
  ВОДОВІДВЕДЕННЯ

  I. Мілойковіч,
  Інститут розвитку водних ресурсів «Ярослава Чорного»
  A. Яуковіч,
  компанія Belgrade Waterworks & Sewerage

 • НАЙНОВІШІ ТЕХНОЛОГІЇ РЕАКТОРА ПЕРІОДИЧНОЇ ДІЇ(SBR) ТА МЕМБРАННОГО БІОРЕАКТОРА (MBR) В РОБОТІ СУЧАСНИХ ВЕЛИКОМАСШТАБНИХ МІСЬКИХ 
  ТА ПРОМИСЛОВИХ ВОДООЧИСНИХ ПІДПРИЄМСТВ, ЯКІ ПОВТОРНО ВИКОРИСТОВУЮТЬ ОЧИЩЕНІ СТОКИ

  М. Церащук, Р. Жерардс, Л. Врієнс

 • ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ СИСТЕМАМИ ВОДОВІДВЕДЕННЯ В НАСЕЛЕНИХ ПУНКТАХ ІЗ ПІДПРИЄМСТВАМИ
  І.Г. Турава, Е.А. Лєбєдєва,
  Вологодський державний технічний університет, факультет водоочистки 

  Стаття присвячена проблемі покращення якості стічних вод, які потрапляють до установки з очистки стоків на промислових підприємствах. Ми продемонструємо діаграму запропонованої інформаційної технології. Ця технологія складається з чотирьох частин у системі процедур.
  Перша – інформаційноаналітична, друга – дослідження граничних можливостей водоочисної станції. У третій зібрані прогнозуючі дослідження й експертний аналіз. У четвертій ідеться про контроль дренажної системи в її поточному стані. У доповіді
  репрезентовані результати дії технології на прикладі міста, де проживає 40,7 тис. людей, а також розташовані 2 потужні
  промислові підприємства.

 • ЕФЕКТИВНІСТЬ ТА ДОЦІЛЬНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ПОЛІЕТИЛЕНОВИХ ТРУБ В СИСТЕМАХ ЗОВНІШНЬОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ
  В.М. Мошик, 
  начальник відділу організації державного нагляду Територіального
  управління по Київській області та м. Києву Держгірпромнагляду України
  А.М. Андрійко, 
  головний спеціаліст Наукового навчальнометодичного
  центру «Полімерекспрес», к. т. н., доц. 
  В.О. Ус, 
  директор ТОВ НВФ «Водполімер»
  Ю.О. Сидоренко, 
  провідний спеціаліст НДІ «Мехмонтаж» 
  В.М. Андрійко, 
  директор ННВЦ «Полімерекспрес»

 • ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ИЗМЕРЕНИЯ И УЧЁТА ПОТРЕБЛЕНИЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ В ЖИЛИЩНОМ СЕКТОРЕ
  Лукаш О.А, Красножон И.И.,
  ООО «ИнПрем»

 • DIEHL METERING – УМНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ НА УКРАИНСКОМ РЫНКЕ С «ИСКЕР-ДНЕПР»

 • ПОДАЧА ВОДЫ НА БОЛЬШИЕ РАССТОЯНИЯ
  Вольфганг Рёстель,
  KSB Aktiengesellschaft, Германия 

  Современные технологии позволяют транспортировать жидкости по трубопроводам эффективно и безопасно. В случае, если
  перекачиваемыми продуктами являются нефть или газ, основное внимание уделяется надежности подачи и потенциальному риску для окружающей среды. Если же речь идет о транспортировке воды, на первый план выходят вопросы гигиены.

 • ВНЕДРЕНИЕ РЕШЕНИЙ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ЖКХ. ОПЫТ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ЛИДЕРА АВТОМАТИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ SATURN® DATA INTERNATIONAL

 • ВИЗИТ УКРАИНСКИХ ВОДОКАНАЛОВ НА ЗАВОД КСБ
  27–30 октября 2010 г. состоялся визит делегации представителей украинских Водоканалов на завод
  концерна КСБ, расположенный в г. Халле (Германия).

 • ОХОРОНА ПРАЦІ ПРИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ, РЕМОНТІ ТА БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНИХ РОБОТАХ СИСТЕМ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ
  В.М. Мошик,
  начальник відділу організації державного нагляду Територіального управління по
  Київській області та м. Києву Держгірпромнагляду України 
  А.М. Андрійко,
  головний спеціаліст Наукового навчальнометодичного Центру «Полімерекспрес», 
  к. т. н., доц. 
  С.В. Ус,
  генеральний директор ТОВ «Укрпластперобка»

 • Р Е З О Л Ю Ц І Я XX НАУКОВО-ПРАКТИЧНОГО СЕМІНАРУ «УКРАЇНА-ВОДОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ-XXI СТОРІЧЧЯ», присвяченного проблемам впровадження
  ДСанПіН 2.2.4 171 10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» у практичну діяльність підприємств
  централізованого питного (господарсько питного) водопостачання України

Останній номер

Архів номерів