№2 (2010)

Зберегти

Журнал "Водопостачання та водовідведення" №2 , 2010

 • ЩОДО РОЗРОБЛЕННЯ НОРМАТИВНОЇ БАЗИ ДЛЯ ПИТНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ В УКРАЇНІ


  О.І. Оглобля, д. т. н., проф., О.Я. Буланий, В.О. Чванова, 
  ДІ “УкрНДІводоканалпроект”

  В статті розглянуто питання удосконалення існуючої нормативної бази для питного водопостачання в Україні на основі науково
  обґрунтованих даних.

 • ЗАСТОСУВАННЯ ГІДРОІНФОРМАТИКИ В СИСТЕМАХ ВОДОПОСТАЧАННЯ
  І. Ммко, Дж. Кріс, Т. Тотова
  Відділення санітарії та інженерії довкілля, Словацький університет технології

  У різних місцях і в різний час рівень води в підземних джерелах різниться. Так само, як неоднаковою є потреба у водопостачанні. Ці тонкощі створюють проблеми з водопостачанням – для прикладу, нестачу питної води для населення. Території з незначними водними ресурсами потребують допомоги з тих зон, де води більше ніж достатньо. Щоб вирішити цю проблему, будують мережі водопостачання. Ці мережі доставляють воду до малих сіл чи до великих міст, об’єднуючи таким чином значні водні ресурси з великими потребами. Управління мережею водопостачання дає відповіді на питання ефективності роботи системи, визначає її слабкі та сильні сторони, а також потенціал системи на майбутнє, можливості розширення і підвищення ефективності. Ці та інші питання повинен вирішувати оператор або менеджер мережі водопостачання. Стаття розповідає, як за допомогою сучасних гідроінформаційних засобів можна вирішити ці проблеми.

 • СТРАТЕГІЧНА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ПЛАНУ РЕАБІЛІТАЦІЇ КАНАЛІЗАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ АВСТРІЇ
  Ф. Кречмер, Т. Ертл, 
  Віденський університет природних ресурсів і прикладних наук (BOKU), Інститут санітарної інженерії та контролю
  за водним забрудненням 

  Більшість операторів каналізаційних мереж Австрії вже збирають певні базові та робочі дані, щоб використовувати їх для планування та програмних і апаратних засобів підтримки прийняття рішень. Однак через недостатню розробку оціночних
  стандартів та індикаторів оператори переважно напрацьовують власні методи для плану оздоровлення. Бажано, звісно, мати стандартизований метод і не лише з точки зору операторів. Сучасна версія європейських стандартів EN 752 визначає 4 цілі стічних і каналізаційних систем. Додатково описані 13 пов’язаних із ними вимог до функціонування (індикаторів) для оздоровчих заходів тощо. Ці індикатори надалі дозволять оцінити функціонування системи. Автори документа вже почали давати визначення кільком вимогам до функціонування та потенційним індикаторам відносно плану оздоровлення каналізаційної системи Австрії. Підсумовування даних для планування й управління є новим засобом для стандартизованих даних оцінки оздоровлення каналізаційних мереж і для стратегічного збору даних. Базуючись на отриманій інформації, можна буде розробити інструментальний програмний засіб для оцінки даних. Документ пояснює структуру поточної версії EN 752, а також цілі та функціональні вимоги до каналізаційних систем. Далі описана робота авторів щодо визначення функціональних вимог та індикаторів для планування оздоровлення каналізаційних мереж. Отримані дані цієї роботи слугуватимуть основою для напрацювання оціночної бази даних, сфокусованої на стратегічному зборі даних.

 • ВОДООЧИСТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И СООРУЖЕНИЯ С ПЛАВАЮЩИМ ФИЛЬТРУЮЩИМ СЛОЕМ (45-ЛЕТНИЙ ОПЫТ СОЗДАНИЯ И ВНЕДРЕНИВ ПРОИЗВОДСТВО)
  М.Г. Журба, 
  д. т. н., проф., заслуженный деятель науки Российской Федерации, действительный
  член Академии проблем водохозяйственных наук и Академии жилищно-коммунального хозяйства, руководитель Центра инноваций в области водоснабжения и водоотведения ГУП МосводоканалНИИпроект, эксперт Федерального реестра научно3технической сферы в области водоснабжения и водоотведения и государственной корпорации «Роснанотехнология».

 • СНИЖЕНИЕ ЭНЕРГОЗАВИСИМОСТИ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ В УСЛОВИЯХ МАЛОВОДНОГО РЕГИОНА
  А.Н. Алипов, генеральный директор 
  КП «Компания «Вода Донбасса»

 • ОБРАЗОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ СОДЕРЖАНИЯ ТРИГАЛОМЕТАНОВ В ПИТЬЕВОЙ ВОДЕ Г. СИМФЕРОПОЛЯ
  В.И. Фишеров, начальник центральной химико3бактериологической лаборатории 
  КРП «ППВКХ г. Симферополя»

 • ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ КЛАССИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ПЕРИОД ГЛОБАЛЬНОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КРИЗИСА (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 
  К.Ю. Загороднюк, 
  Кафедра гигиены и экологии Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца

 • КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛІПШЕННЯ В РОБОТІ «МИКОЛАЇВВОДОКАНАЛУ» – ЗАПОРУКА СТАБІЛЬНОСТІ НА КОНТИНЕНТІ
  Тарас Кремінь, к. філол. н., голова прес3служби
  МКП «Миколаївводоканал»

 • ВОДА – ЭТО ТА ЧАСТЬ ВРЕМЕНИ, КОТОРАЯ СТОИТ НАД МИРОЗДАНИЯМИ, И ЕСТЬ ПЕРЕХОД КАК ПЕРЕТЕКАЕМОСТЬ ВРЕМЕНИ НА ПЛАНЕТУ ЗЕМЛЯ
  О. Бакуновский, инженер3технолог
  ООО «Симипак Украина»

  В данной статье речь пойдёт о технологии омнифильтрации как технологии подготовки питьевой воды из поверхностного источника.

 • ЛУГАНСКВОДА. ДВА ГОДА В КОНЦЕССИИ – ДОСТИЖЕНИЯ И НЕДОСТАТКИ
  Олег Мудрый, главный редактор 
  журнал «Водопостачання та водовідведення»

 • КП «СЕВГОРВОДОКАНАЛ» - 85 лет

 • ОБНОВЛЕНИЕ ЗНАНИЙ СПЕЦИАЛИСТОВ ВОДОКАНАЛОВ – ЗАЛОГ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ НАШИХ ГОРОДОВ КАЧЕСТВЕННОЙ ВОДОЙ
  Л.А. Стоянова, к. т. н., зав. кафедрой пищевых технологий
  Одесский институт последипломного образования НУПТ
  Ю.В. Загороднюк, председатель правления
  Общественная организация «Фонд развития водоочистных технологий»


 • КУЧЕРЕНКО Виктору Сергеевичу - 50 лет

 

Останній номер

Архів номерів